Thông báo công chức không đến cơ quan làm việc

Thông báo công chức không đến cơ quan làm việc
THÔNG BÁO

Tác giả bài viết: Minh

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai