Thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế cơ quan

Thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế cơ quan
Ngày 21/9/2017 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT trực thuộc thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công việc, văn hóa nơi công sở trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường.
Công văn 188/QLTT-TCHC ngày 21/9/2017 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban về việc thực hiện nghiêm Nội quy, Quy chế, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công việc, văn hóa nơi công sở trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả trong hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường.

Tác giả bài viết: Đinh Hiếu Minh

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai