Đại hội Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường Tỉnh GiaLai

Đại hội Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường Tỉnh GiaLai
Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở công thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tỉnh GiaLai lần thứ II, nhiệm kỳ (2014-2019). Ngày 04/4/2014, Đảng bộ Bộ phận Chi cục QLTT Tỉnh đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác Đại hội Đảng, Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở công thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ phận Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tỉnh GiaLai lần thứ II, nhiệm kỳ (2014-2019), ngày 04/4/2014, Đảng bộ Bộ phận Chi cục QLTT Tỉnh đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự Đại hội, ngoài các đồng chí đảng viên của Đảng bộ còn có đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương Tỉnh GiaLai đến dự và chỉ đạo Đại hội .
Ảnh DinHa
 
Đảng bộ bộ phận Chi cục QLTT Tỉnh GiaLai được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-ĐU ngày 24/10/2014 của Đảng ủy Sở Công Thương. Đảng bộ bộ phận Chi cục QLTT là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương. Đội ngũ Đảng viên  toàn Đảng bộ hiện có 78 đồng chí, trong đó có 76 đồng chí đảng viên chính thức, 02 đồng chí Đảng viên dự bị .
 
Đại hội Đảng bộ lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I của Đảng bộ; từ đó tiếp tục hoàn thiện, định ra phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ II (2014-2019); bầu Ban chấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh qua từng năm, gắn bó mật thiết với quần chúng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng .
Ảnh DinHa
 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I nêu rõ: Trong nhiệm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở Công Thương, sự phối hợp lãnh đạo của Thủ trưởng cơ quan, của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ cũng như các Phòng, Đội QLTT, công tác đảng của Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ bộ phận Chi cục QLTT đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước đề ra; cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ do lãnh đạo, tổ chức phân công. Quá trình hoạt động, Cấp ủy Đảng bộ đã bám sát Chương trình công tác hàng năm, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chuyên môn của cơ quan; Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng được nâng cao, đã quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể. Việc sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt không ngừng được nâng cao; tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng được thực hiện thường xuyên; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, việc thu nộp, đóng đảng phí thực hiện đúng quy định.
Tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng từng lúc từng nơi có một số mặt hoạt động chưa thu được kết quả cao; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đôi khi thiếu chủ động; Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số đảng viên còn hạn chế …
Ảnh DinHa

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2009 – 2014. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua như công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian đến phải là sao khắc phục được tình trạng đi trể về sớm, phát ngôn thiếu chuẩn mực, sách nhiễu trong công tác kiểm tra kiểm soát …; nội dung sinh hoạt Chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác tự phê bình và phê bình phải không ngừng được đổi mới và phát huy hiệu quả, tránh tình trạng hình thực; Một số nhiệm vụ chuyên môn cần được quan tâm chỉ đạo sát sao hơn  như việc  duy trì áp dụng hệ thống ISO, công tác kiểm tra chống sản xuất và mua bán hàng giả, khí dầu mỏ hóa lỏng …
Ảnh DinHa

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương cũng đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại và phương hướng nhiệm vụ mới trong thời gian tới.
Ảnh DinHa

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 07 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó đồng chí Lê Huy Vinh là bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Hồng Hà là phó bí thư Đảng bộ và 05 đồng chí ủy viên Bam chấp hành gồm : đồng chí Nguyễn Ngọc Mai, đồng chí Phạm Đức Mạnh, đồng chí Huỳnh Sỹ Căn, đồng chí Lê Đình Chánh và đồng chí Trần Ngọc Thơm.
Ảnh DinHa

Ban Chấp hành Đảng bộ mới đã hứa trước toàn thể Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra .

Tác giả bài viết: LeHa

Nguồn tin: Đảng bộ QLTT