Đội QLTT Số 11: Trên mặt trận chống hàng giả

Đội QLTT Số 11: Trên mặt trận chống hàng giả
Đội QLTT Số 11 (huyện Ia Grai) thuộc Chi cục QLTT Tỉnh Gia Lai, tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương, đã phát hiện 120 bao phân bón hữu cơ sinh học, loại 50kg/bao, nhãn hiệu Danacomex (chỉ số 53, đường 29 Phường Tạ Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM), nhưng thực tế số phân bón trên được pha trộn, đóng gói tại Làng Bang 1, Ia Der, IaGrai, Gia Lai (là trụ sở của Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương); ngoài còn phát hiện 1700 bao bì cùng loại chưa sử dụng.
Qua thời gian 2 tuần liên tục cho cán bộ công chức của tổ trinh sát nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương, đến ngày 06/4/2016, Đội QLTT số 11 phối hợp với công an Huyện Ia Grai tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương, địa chỉ Làng Bang 1, Ia Der, IaGrai, Gia Lai. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại Công ty có 120 bao phân bón hữu cơ sinh học nhãn hiệu Danacomex loại 50kg/bao, trên bao bì có ghi ngày sản xuất và phân phối bởi Công ty cổ phần phân bón Đại Nam, địa chỉ số 53, đường 29 Phường Tạ Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM. Nhưng thực tế, số phân bón trên được pha trộn, đóng gói tại Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương; ngoài ra Công ty đang lưu giữ 1700 bao bì để đóng gói phân bón nhãn hiệu Danacomex của Công ty cổ phần phân bón Đại Nam chưa qua sử dụng. Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Rồng Đông Dương, ông Tạ Phi Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh Công ty cổ phần phân bón Đại Nam cho phép Công ty cổ phần đầu tư phát triển Rồng Đông Dương sử dụng số bao bì trên. Tổng giá trị hàng hóa của 120 bao phân bón trên là 14.400.000đ (mười bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

Tịch thu và tiêu hủy bao bì phân bón hữu cơ giả nhãn hiệu Danacomex.

Ngày 07/4/2016, Đội QLTT số 11 đã làm việc với ông Tạ Phi Hùng, Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư phát triển Rồng Đông Dương, qua đó kết luận Công ty cổ phần đầu tư phát triển Rồng Đông Dương có hành vi vi phạm: Sản xuất hàng giả mạo bao bì hàng hóa sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học nhãn hiệu Danacomex của Công ty cổ phần phân bón Đại Nam; buôn bán (lưu giữ) bao bì giả dùng để đóng gói sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học nhãn hiệu Danacomex của Công ty cổ phần phân bón Đại Nam. Đội QLTT số 11 đã phối hợp với công an Huyện Ia Grai hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất Chi cục trưởng Chi cục QLTT Tỉnh Gia Lai xử phạt 86.000.000đ (tám mưoi sáu triệu đồng chẵn), đồng thời đình chỉ một phần hoạt động sản xuất với thời hạn 3 tháng đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Rồng Đông Dương và buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên bao bì hàng giả; tịch thu và tiêu hủy 1.700 cái bao bì phân bón hữu cơ nhãn hiệu Danacomex giả theo quy định.

Tác giả bài viết: Đội QLTT Số 11

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai