5 điều kiện để được bán lẻ thuốc lá

5 điều kiện để được bán lẻ thuốc lá
Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Tại Nghị định này, Chính phủ quy định chi tiết 05 điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá như sau: Thương nhân phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên; có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá; và phải phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Tương tự, Chính phủ cũng chỉ rõ các điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá và Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Cụ thể: Doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề bán buôn sản phẩm thuốc lá; có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên; có tối thiểu 02 xe tải trọng từ 500 kg trở lên, với kho hàng tối thiểu từ 100 mtrở lên và vốn tối thiểu 02 tỷ đồng trở lên (có xác nhận của ngân hàng)... Doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá cũng phải có đăng ký kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; có tối thiểu 01 xe tải trọng từ 500 kg, kho hàng tối thiểu 50 mvà vốn tối thiểu 01 tỷ đồng (có xác nhận của ngân hàng)...


Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá và Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lần lượt được giao cho Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh và Phòng Công Thương (hoặc Phòng Kinh tế) trực thuộc UBND cấp huyện.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013; bãi bỏ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/07/2007.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn