Chính phủ ban hành NĐ 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 81/2013/NĐ-CP

Tạm giữ phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Tạm giữ phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 18/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính với nhiều nội dung mới.

Trước tiên, Nghị định bổ sung quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu. Cụ thể, trong trường hợp này, phương tiện được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp; cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách Nhà nước để thay thế cho việc thực hiện hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, nếu không nộp sẽ bị cưỡng chế.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định; trừ trường hợp hết thời hiệu theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thời hạn thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc; riêng quyết định về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì cá nhân vi phạm phải thi hành ngay khi nhận được quyết định.

Ngoài ra, Nghị định quy định tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc Nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích; ngoài hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng đã quy định trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định 97/2017/NĐ-CP cũng đã bổ sung nội dung "Cấp phó của những người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính được giao quyền thì có thẩm quyền 
áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính...", tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để cấp phó thực thi nhiệm vụ. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn