Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kiểm tra đo lường

Kiểm tra đo lường

Theo Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7 của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150 triệu đồng, đối với tổ chức là 300 triệu đồng, trừ một số trường hợp cụ thể quy định tại Nghị định.
Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 
Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính về đo lường, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: buôn bán phương tiện đo không có nhãn hoặc có nhãn ghi không đúng nội dung quy định; buôn bán phương tiện đo nhóm 1 không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố; buôn bán phương tiện đo nhóm 2 không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn vị đo pháp định. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sản xuất, nhập khẩu, buôn bán chất chuẩn, chuẩn đo lường không có nhãn hoặc có nhãn ghi không đúng quy định hoặc không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn vị đo pháp định; sản xuất, nhập khẩu, buôn bán chất chuẩn, chuẩn đo lường không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan quản lý về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng…
 
Đặc biệt, phạt tiền từ 70 triệu đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên tính theo giá trị phương tiện trở lên tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính: sử dụng chứng chỉ kiểm định giả mạo; làm thay đổi cấu trúc kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo; tác động, điều chỉnh, sửa chữa, lắp thêm, rút bớt, thay thế cấu trúc kỹ thuật của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép…

 

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đo lường. Ảnh: dinha 
 
Đối với vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo quy định; không tiến hành các biện pháp khắc phục khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp công bố hợp chuẩn; không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh… Phạt tiền từ 100 triệu đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp hoặc đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp; không thực hiện đánh giá sự phù hợp nhưng cấp kết quả đánh giá sự phù hợp; giả mạo hồ sơ, tài liệu đánh giá sự phù hợp; thực hiện hoạt động tư vấn cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận; gian lận trong hoạt động đánh giá sự phù hợp…
 
Đối với vi phạm hành chính về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch, phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền…
 
Nghị định cũng nêu rõ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng có thời hạn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy; dấu hợp chuẩn; dấu hợp quy; giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định; giấy chứng nhận hiệu chuẩn…Ngoài ra, có thể còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đình chỉ hoạt động có thời hạn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật xử lý vi phạm hành chính.
 
Nghị định 80/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013. Bãi bỏ Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ./. 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn