Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN còn 3 ngày

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN còn 3 ngày
Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) được giảm từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký DN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức đăng ký DN qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của DN; có đầy đủ các giấy tờ được kê khai đầy đủ như đối với hồ sơ bằng giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử, đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng văn bản giấy.


Cũng theo Nghị định này, DN thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh phải gửi đồng thời thông báo tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, DN có trách nhiệm gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh. Trong đó, thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp; tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá 02 năm.

Tải Nghị định số 78/2015/NĐ-CP tại đây.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn