Từ ngày 15/10/2013:Tổ chức, cá nhân vi phạm sở hữu công nghiệp bị phạt từ 250 đến 500 triệu đồng

Hàng hóa xâm phạm quyền SHTT

Hàng hóa xâm phạm quyền SHTT

Ngày 29/8/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Nghị định quy định: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng một trong các hình phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hành nghề giám định từ 1 đến 3 tháng; đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm. Có hai nhóm hành vi được xác định là vi phạm gồm: vi phạm quy định về quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp và xâm phạm quyền và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sở hữu công nghiệp.

“Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì cá nhân bị phạt tối đa 250 triệu đồng, còn tổ chức thì phạt tối đa 500 triệu đồng. Ngoài các hình thức xử phạt hành chính, hình phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả”, Nghị định nêu rõ.

Cơ quan Công an có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ các hành vi vi phạm quyền về sở hữu công nghiệp để xử phạt và cung cấp cho các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 15/10/2013.

Download Nghị định số 99/2013/NĐ-CP tại đây.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn