Thông tư 13/2014/TT-BCT: Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

Thông tư 13/2014/TT-BCT: Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường
Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 13/2014/TT - BCT quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM ngày 06 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế công tác của công chức Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường đăng toàn văn Thông tư này trên Website của Cục để các tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, áp dụng.


TT13-2014-BCT.pdf

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Cục Quản lý thị truờng