Quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm chế biến

Quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm chế biến
Ngày 27/10/2014, Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn, quy định thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn lưu thông trên thị trường phải ghi số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ngoài số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, trên nhãn của thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn còn phải có các nội dung như: Tên; thành phần cấu tạo; định lượng theo đơn vị đo quốc tế; hướng dẫn sử dụng; khuyến cáo và cảnh báo an toàn; xuất xứ; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.


Riêng đối với bánh mỳ, bánh ngọt được tiêu thụ trong vòng 24 giờ sau khi sản xuất; dấm ăn; muối dùng cho thực phẩm và đường ở thể rắn, không bắt buộc phải có thời hạn sử dụng nhưng phải ghi ngày sản xuất trên nhãn. Đối với sản phẩm đồ uống có chứa tối thiểu 10% nồng độ cồn theo thể tích; không nhất thiết phải ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng.


Một nội dung đáng chú ý khác là quy định miễn áp dụng ghi nhãn bắt buộc đối với các nhãn có diện tích nhỏ hơn 10cm2 hoặc có nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng đi kèm; miễn áp dụng ghi thành phần cấu tạo, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng đối với gia vị, thảo mộc và các bao gói nhỏ, có diện tích bề mặt lớn nhất nhỏ hơn 10 cm2, nếu có nhãn phụ hoặc bao bì ngoài đã thể hiện đầy đủ các nội dung đó.


Thông tư 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2014.

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Bộ Công thương