Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”
Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nhằm hưởng ứng tích cực ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai công văn số 212/QLTT-TTPC ngày 24/10/2018 của Cục QLTT Gia Lai về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018, Đội QLTT số 1 đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể trên địa bàn Thành phố Pleiku về công tác thực thi, bảo vệ pháp luật thể hiện trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại.

Các nội dung đã triển khai cụ thể:

1. Thực hiện việc treo khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật” tại trụ sở của Đội QLTT số 1 trong thời gian từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

2. Thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Lãnh đạo Đội QLTT số 1 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng công chức trong đơn vị với phương châm: “Công khai, minh bạch, đúng pháp luật, thuận lợi, hiệu lực, hiệu quả”.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng, lĩnh vực mà xã hội rất quan tâm như: phân bón, mỹ phẩm ,dược phẩm, thực phẩm…

Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2018, Đội QLTT Số 1 đã kiểm tra 652 vụ, trong đó có 417 vụ vi phạm; thu phạt nộp NSNN: 1.476.500.000đ. Tịch thu 2.625 bao thuốc lá điếu nhập lậu và nhiều hàng hóa có giá trị khác.

Công tác kiểm tra, xử lý được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần vào việc ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng địa phương.

4. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Trong thời gian qua Đội QLTT số 1 đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến các nội dung, chính sách, quy định mới có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và các chủ thể kinh doanh trên địa bàn thành phố. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như trực tiếp thông qua công tác kiểm tra, dán các bản cam kết, viết tin bài…

Với tinh thần hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Trong thời gian đến Đội QLTT số 1 sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các quyết định đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố Pleiku, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 TW, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố, và Cục QLTT Gia Lai. Chỉ đạo, tổ chức lực lượng thường trực trên địa bàn, duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố để kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; ngăn chặn dịch bệnh ở gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố; kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm có ảnh hương trực tiếp đến sức khỏe người dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với những hình thức thích hợp về những nội dung liên quan trong hoạt động thương mại cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Pleiku.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tuấn

Nguồn tin: Q. Đội Trưởng Đội QLTT Số 1