Kết quả KTKS thị trường 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

Tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả

Tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương, UBND tỉnh, Cục QLTT, Sở Công thương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.
Kết quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát:

Chi cục QLTT Gia Lai đã chủ động và phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 2.406 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.444 vụ. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 4.335.320.000 đồng; trị giá hàng tịch thu 1.303.259.000 đồng; trị giá hàng tiêu hủy 618.253.000 đồng.
Trong đó:
- Vi phạm về hàng lậu: 120 vụ, phạt tiền 378.400.000 đồng, trị giá hàng vi phạm 922.176.000 đồng.
- Vi phạm về hàng giả: 63 vụ, phạt tiền 732.250.000 đồng, trị giá hàng vi phạm 660.976.000 đồng.
- Vi phạm về an toàn thực phẩm: 77 vụ, phạt tiền 167.300.000 đồng.
- Vi phạm về giá: 184 vụ; phạt tiền 160.545.000 đồng.
- Vi phạm trong kinh doanh: 937 vụ, phạt tiền 2.436.275.000 đồng.
- Vi phạm khác: 151 vụ, phạt tiền, 422.850.000 đồng, trị giá hàng vi phạm 295.390.000 đồng.

Công tác chỉ đạo, phối hợp:

Để đạt được kết quả trên, Chi cục QLTT Gia Lai đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Nắm chắc diễn biến của thị trường, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đối tượng, phương thức thủ đoạn, mặt hàng cần tập trung kiểm tra, kiểm soát; phân công rõ lĩnh vực, địa bàn, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng, Đội thực hiện; xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn.

- Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Chi cục đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền hình, thông tấn báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; lồng ghép tuyên truyền thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm. Phối hợp với các hiệp hội, các doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị về pháp luật thương mại và phân biệt hàng thật, hàng giả. Vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết không sản xuất, buôn bán hàng giả; không vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại; Chi cục đã thực hiện vận động ký cam kết với 1.052 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- Bên cạnh đó, Chi cục QLTT Gia Lai đã chủ động, làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng, thường xuyên trao đổi thông tin, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các vụ việc phức tạp, những vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp đã được bàn bạc, thống nhất cao, đề ra phương án xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017:

Nhận định tình hình những tháng cuối năm 2017 còn nhiều khó khăn, thách thức, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và vấn đề an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, đặc biệt vào thời gian các dịp lẽ Noel, tết Dương lịch; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu tuất - 2018. Để góp phần hạn chế tình trạng trên, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời triển khai quyết liệt và đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công Thương và vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường phối kết hợp giữa các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, xăng dầu, phân bón, an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh trái phép.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng quan tâm đến việc trao đổi, cung cấp các thông tin và thủ đoạn mới để kịp thời phát hiện, đánh đúng, đánh trúng, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đã ký cam kết có hành vi vi phạm.

Tác giả bài viết: Hà Đinh

Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai