Quy định mới về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Quy định mới về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Từ ngày 01/11/2017, các hoạt động kinh doanh rượu như sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
Theo đó, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật;
- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;
- Bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường;
- Đáp ứng quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu;
- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

So với quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp không còn đề cấp đến các điều kiện vê sức khỏe của người trực tiếp sản xuất rượu, quyền sở hữu hợp pháp nhãn sản phẩm rượu.


Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn