Từ 01/11, bỏ yêu cầu diện tích điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Từ 01/11, bỏ yêu cầu diện tích điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Theo đó, từ ngày 01/11/2017 điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá không còn yêu cầu về diện tích điểm kinh doanh tối thiểu 3 m2 trở lên nữa.
Việc cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Thương nhân được thành lập theo quy định pháp luật;
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị;
- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá.

Nghị 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.
 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn