Một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa

Một số quy định mới về ghi nhãn hàng hóa
Ghi nhãn hàng hóa là nội dung quan trọng trong lưu thông hàng hóa. Việc ghi nhãn hàng hóa trước hết là để cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình. Sau đó giúp cho các cơ quan Nhà nước thực hiện việc quản lý nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính, tính năng của hàng hóa. Đặc biệt việc ghi nhãn hàng hóa là một cơ sở quan trọng để người tiêu dùng có thông tin kiểm chứng về nguồn gốc hàng hóa, lựa chọn và sử dụng hàng hóa. Những nội dung nêu trên phần nào khái quát được tầm quan trọng của việc ghi nhãn hàng hóa. Vì vậy: ghi nhãn hàng hóa là điều kiện bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường.
So với Nghị định 89/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2006 của Chính phủ, thì Nghị định 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/7/2017 của Chính phủ “Về nhãn hàng hóa” có nhiều điểm mới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Có thể kể đến một số nội dung sau:

- Không bắt buộc ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục đích mua bán; miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích mua bán.

- Hàng hóa xuất khẩu, nếu không xuất khẩu được, khi quay trở lại lưu thông trong nước thì cho phép gắn nhãn phụ (không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa). Cho phép doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

- Cho phép doanh nghiệp có hàng hóa được sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau có cùng tiêu chuẩn chất lượng thì được ghi tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, không phải ghi tất cả các địa chỉ sản xuất như quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP.

Đặc biệt: Nghị định 43/2017/NĐ-CP có những quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng lậu, hàng giả và bảo vệ an ninh quốc phòng như: Quy định bắt buộc phải công khai thông tin đối với những hàng hóa là thực phẩm, hóa chất gia dụng dạng rời, đóng gói đơn giản không có bao bì thương phẩm và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Quy định việc ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng đối với hàng hóa san chia, san chiết để tránh gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa.Nghị định còn cho phép doanh nghiệp được sử dụng nhãn hàng hóa cũ đã in sắn trong thời hạn 2 năm, để tránh lãng phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên để các quy định mới về ghi nhãn hàng hóa được áp dụng thống nhất, hiệu quả, có  hiệu lực pháp lý cao thì cơ quan quản lý cần làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất: Cần quy định rõ việc “công khai thông tin” đối với hàng hóa là thực phẩm tươi sống bán trực tiếp cho người tiêu dùng không phải ghi nhãn, thì thông tin ở đâu? Thông tin như thế nào? Cơ quan nào kiểm tra, giám sát?  Đây là một nội dung rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng

Thứ hai: Về “trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa”: Theo quy định trong Nghị định thì việc ghi nhãn hàng hóa thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, hoặc doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên việc chứng minh nhãn hàng hóa đã ghi có phải xuất phát từ doanh nghiệp sản xuất (hoặc nhập khẩu) hay không thì chưa được đề cập đến, đây là kẽ hở  dẫn đến gian lận về xuất xứ hàng hóa. 

Thứ ba: Theo quy định của Nghị định thì hàng hóa tịch thu bán đấu giá không phải ghi nhãn. Vậy, sau khi bán đấu giá và được tiếp tục lưu thông thì loại hàng hóa này làm sao chứng minh nguồn gốc xuất xứ? Người tiêu dùng dựa vào thông tin nào để sử dụng loại hàng hóa này?

Tác giả bài viết: Nguyễn Trường Giang- Đội QLTT số 2