Quy định mới về sản xuất kinh doanh rượu

Rượu sản xuất thủ công khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải có nhãn mác.

Rượu sản xuất thủ công khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải có nhãn mác.

Thông tư 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Cá nhân sản xuất rượu thủ công thuộc làng nghề không cần giấy phép


Đây là hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.


Thông tư này quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; chỉ những tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề mới phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.


Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.... Cụ thể, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp phải lập 02 bộ hồ sơ, nộp cho cơ quan có thẩm quyền gồm: Đơn đề nghị; Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; Giấy tiếp nhận công bố hợp quy...


Cũng theo Thông tư này, Bộ Công Thương yêu cầu trước ngày 31/01 hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải gửi báo cáo thống kê sản lượng chủng loại sản phẩm rượu sản xuất, kinh doanh (theo hệ thống phân phối, bán buôn) năm trước của đơn vị mình về cơ quan có thẩm quyền...


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2013; bãi bỏ Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/07/2008.

Download thông tư 39/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương
Download Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Chinhphu.vn